Важно съобщение във връзка с Преброяване 2011 г.

   Възнагражденията на преброителите и контрольорите ще се изплащат в клона на Банка ДСК – Кубрат след 20 април 2011 г. лично на лицата след представяне на лична карта.

 

Назад