В Кубратска община се изпълнява проектът „Нови възможности за грижа“

   В края на март в Кубратска община стартира проектът „Нови възможности за грижа“. На 14 май започнаха работа назначените 114 лични асистенти. Те се грижат за утвърдените 121 потребители на социалната услуга. Общият брой на приетите молби в ОП „Социални услуги“ бе 272, като неодобрените са в списъка на чакащите.
   Потребителите са от няколко целеви групи: хора с увреждания, с ограничения или с невъзможност за самообслужване - 41, хора над 65-годишна възраст с ограничения или с невъзможност за самообслужване - 44, самотно живеещи и тежко болни лица - 24, и семейства на деца с увреждания - 12. Те ще бъдат обгрижвани от личните асистенти дневно по 4 часа.
   Времетраенето на проекта е до 29 февруари 2016 година. Той се реализира от екип на общинското предприятие „Социални услуги“ с директор Ахмед Камбер.

 

Назад