Предстоящо заседание на Общински съвет - Кубрат на 21.02.2011 г.

   На 21.02.2011 г. от 10:30 ч. ще се проведе сесия на Общински съвет - Кубрат. Пълният дневен ред можете да видите оттук.
   Сред точките са:
   - приемане на Бюджета на Община Кубрат за 2011 г.;
   - приемане отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на Община Кубрат за 2010 г., Годишен план за работа по приватизация за 2011 г., съгласно чл. 6 ал. 2 от ЗПСК и откриване процедура за приватизация;
   - приемане Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Кубрат;
   - разпореждания със земеделски земи от ОПФ.

 

Назад