Важно съобщение във връзка с Преброяване 2011 г.

   Директорът на ДСБ - Разград уведомява преброителите и контрольорите от община Кубрат, че предстоят извадкови проверки по места за достоверността на попълваната от преброителите информация.
   Моля, внимателно прочетете по-долните инструкции и спазвайте указанията в тях.

 

 

Инструкция за текущ контрол за достоверността и пълнотата на данните, събирани по време на преброяването на населението и жилищния фонд 2011 г. Версия за Acrobat Reader
Указания за събиране и отчитане на кодове от електронно преброени лица Версия за Acrobat Reader

 

Назад