Приключват ремонта на СОУ „Христо Ботев“ в Кубрат

   От началото на лятото в СОУ „Христо Ботев“ в Кубрат вървят ремонтни дейности. Първо бе извършен частичен ремонт на покрива и подмяна на улуците на сградата на бившата гимназия. Те бяха направени със собствени средства на стойност 18 000 лева.
   Ремонтирани и обновени бяха училищната библиотека и читалнята. В читалнята са оборудвани пет нови места с компютри и с достъп до Интернет. Продължава подмяната на осветителните тела и освежаването на стаите и коридорите в училищните сгради. Отново всичко това се прави със собствени средства на стойност 20 000 лева.
   В момента се прави и основен ремонт на покрива на най-старата сграда на училището, която е построена през далечната 1912 година. За целта са осигурени 35 000 лева капиталови средства от бюджета на община Кубрат.

 

Назад