Приключи последната визита на делегацията от
гр. Скуодас, Литва

   От 22 до 26 април 2014 г. на петдневно посещение в Кубрат беше представителна група от град Скуодас, Литва по съвместния проект на двете общини „Отворени прозорци към активно гражданство”, който се реализира по програма „Коменски”.
   Съставът на делегацията включваше общински служители, директор на детска градина и учители. Домакините бяха се погрижили визитата на гостите от Литва да бъде разнообразна и ползотворна.
   По програма бяха проведени наблюдения и обсъждания на уроци в СОУ „Христо Ботев” и ОУ „Христо Смирненски” град Кубрат. Срещите с колективите бяха интересни и за гости, и за домакини, защото се обменяха добри практики в областта на гражданското образование.
   Групата от Литва посети ПУИ „Д-р Петър Берон”, училище и детска градина в малко населено място – ОУ „Васил Левски” и ЦДГ „Осми март” село Беловец.
   В един от дните гостите бяха в общинска администрация, където се запознаха с историята на града и бяха приети от кмета на община Кубрат г-н Ремзи Халилов.
   Последният ден на литовските ни приятели премина в посещение на културни и исторически забележителности в Разградска област.
   Заключителната конференция по проекта ще се проведе през месец юни 2014 година в град Скуодас.

 

 

 

Приключи последната визита на делегацията от гр. Скуодас, Литва Приключи последната визита на делегацията от гр. Скуодас, Литва Приключи последната визита на делегацията от гр. Скуодас, Литва

 

Назад