23 деца с награди от конкурса на МКБППМН - Кубрат

   23 деца получиха награди на 18 март тази година в залата на Общинския съвет в Кубрат. 9 презентации и 14 есета на тема” Агресивен не искам да бъда - за това избирам” си поделиха награди в различни категории. Жури в състав: председател - Светлана Димитрова, директор на Общинския детски комплекс - Кубрат и членове: Стефан Калинов - директор дирекция „ХДТО” в Общинска администрация Кубрат и Христо Николов - отдел „Закрила на детето” отличи най-добрите в обявения преди месец конкурс от МКБППМН. По идея на секретаря на комисията - Н. Карагьозова, ученици от началния курс на СОУ „Христо Ботев” в два раздела есе и презентация показаха своето разбиране и тълкуване по сериозната и актуална тема свързана с агресията, насилието и тормоза в училище. Как приемат агресивното поведение, как разбират значението на думата агресия, какви са начините в борбата с овладяване на агресивното поведение, били ли са обект на агресия, какви примери от ежедневието познават и др. въпроси бяха поставени в изложението на техните разработки. В конкурса взеха участие ученици от І, ІІ и ІІІ „б” класове, които бяха обект на ранна превенция и имаха съвместни срещи със секретаря на МКБППМН и разговаряха по темата в часа на класа миналата година в серия от лекции.
   Конкурсът си постави две основни цели: да провокира и стимулира учениците за участие в извънкласните дейности, които развиват творческото мислене и интегрират децата и да даде възможност на децата да обобщят знанията и да ги систематизират по конкретна тема. Журито изрази силно впечатление и задоволство от участието на всички ученици. „Въпреки крехката им възраст и чувствителност и липсва на опит в подобни участия всички показаха отлични познания по трудната тема”, сподели председателката на журито Светлана Димитрова. Участниците от трети клас, които участваха основно с презентации, затрудниха сериозно журито, защото идеите им по темата бяха богато пресъздадени с подходящи снимки и текстове. Най-малките участници от първи клас, впечатлиха управителя на ДЦВУ Танжу Фетта, който награди две момичета и едно момче със специално изработени за случая сувенири.
   С най-добри есета се представиха - Василена Тодорова, Димитър Стоилов, Ерай Мехмед, Ферхат Юмеров, Преслава Павлинова, Стефания Тодорова, Виктор Десиславов, Берна Нурай, Ралица Ивайлова, Ива Димитрова.
   В раздел презентации, в категория съдържателни аспекти награди си поделиха Петя Петрова, Анелия Георгиева и Станислава Стефанова. В категория най-добре технологични аспекти наградите отидоха при Селин Неби, Йонна Пешева, Десислава Веселинова и Сечил Даудова.
   Две специални награди присъди още журито. За съдържателност на Атила Хасан и за оформление на Ния Данаилова.
   Наградите /предметни-ученически пособия и принадлежности/ връчи Стефан Калинов, директор дирекция „ХДТО” в Общинската администрация. Поздравителен адрес от името на кмета към участниците и техните учители прочете Светлана Кирилова, юрист в общината и член на МКБППМН. "Скъпи ученици и учители, поздравявам всеки един от Вас за положените усилия, творчество и активност", бяха част от думите на кмета на общината и председател на МКБППМН Ремзи Халилов. Благодарствени картички от МКБППМН, получиха и началните учителки - В. Иванова, Ц. Стоянова и Н. Халилова за доброто партньорство с комисията, които бяха връчени от Ж. Пойраз, юрист и член на камисията.
   На връчването на наградите присъстваха членове на МКБППМН, служители от администрацията и родители. С награди, усмивки и самочувствие си тръгнаха учениците от тържествения ден. Ден, който в навечерието на Първа Пролет отчете техните големи успехи и постижения.

   Н. Карагьозова
   Секретар на МКБППМН - Кубрат

 

 

 

23 деца с награди от конкурса на МКБППМН - Кубрат 23 деца с награди от конкурса на МКБППМН - Кубрат 23 деца с награди от конкурса на МКБППМН - Кубрат
23 деца с награди от конкурса на МКБППМН - Кубрат 23 деца с награди от конкурса на МКБППМН - Кубрат 23 деца с награди от конкурса на МКБППМН - Кубрат

 

Назад