Съобщение - "Търговия, земеделие и гори"

   Община Кубрат напомня на производители на грозде, че в срок до 15 януари 2011 год. следва да подадат декларация за произведено количество грозде от реколта 2010 година. Подаването на декларция за реколтата от грозде е в съответствие с член 8 на Регламент (ЕО) 436/2009.
   Декларациите се подават от гроздопроизводители, стопанисващи лозови насаждения с площ над 1,000 дка до ИАЛВ – Териториално звено гр. Русе на адрес: гр. Русе - 7012, ул. ”Борисова” №52, ет. 3.
   - В случай на нулева реколта се подава нулева декларация.
   - Неподаването на декларация за произведено грозде се счита за административно нарушение съгласно чл. 22, ал. 1 от Закона за виното и спиртните напитки и подлежи на санкция.

 

Назад