Среща с представителна група от гр. Скуодас, Р. Литва

   На четиридневно посещение в Община Кубрат бе представителна група от гр. Скуодас в Литва. В нея участваха:
   Г-жа Алдона Ясене – специалист в Образование в Община Скуодас;
   Г-жа Гражина Скарене – директор на Гимназия в гр. Скуодас;
   Г-жа Инна Мацевичуте – Президент на Асоцияцията на децата и родителите в гр. Скуодас;
   Г-жа Вайда Саткевичуте – член на Асоцияцията на на децата и родителите в гр. Скуодас.
   Визитата се осъществява по проект “Отворени прозорци към активно гражданство”, секторна програма „Коменски”.
   Проведени бяха работни срещи по проекта за провеждане на изследване „Код за активно гражданство”, насочено към ученици, родители и учители, представена бе работата на партньорските институции от българска страна по гражданско образование, споделени бяха добри практики.
   По време на пребиваването си гостите посетиха СОУ „Хр. Ботев”, ОУ „Хр. Смирненски”, ОДК, ДЦВУ гр. Кубрат, АБЦ, градския музей, православния храм „ССв. Кирил и Методий”. В ОЧ „Св. Св. Кирил и Методий” бе представен фолклора на трите етноса, съжителстващи в общината. Проведе се пресконференция с участие на журналисти от регионални медии и клубовете на младите журналисти от СОУ „Хр. Ботев” и ОУ „Хр. Смирненски”.
   В Община Кубрат делегацията бе посрещната от кмета на Общината г-н Ремзи Халилов, който представи Община Кубрат и отговори на многото въпроси на гостите. Кметът на Общината г-н Ремзи Халилов получи специален плакет от кмета на Община Скуодас, както и покана за визита в литовската община.

 

 

 

Среща с представителна група от гр. Скуодас, Р. Литва Среща с представителна група от гр. Скуодас, Р. Литва Среща с представителна група от гр. Скуодас, Р. Литва
Среща с представителна група от гр. Скуодас, Р. Литва Среща с представителна група от гр. Скуодас, Р. Литва Среща с представителна група от гр. Скуодас, Р. Литва
Среща с представителна група от гр. Скуодас, Р. Литва Среща с представителна група от гр. Скуодас, Р. Литва Среща с представителна група от гр. Скуодас, Р. Литва

 

Назад