Лознишка детска градина дискутира образователния продукт „Усмивко и Сърдитко – знакови стимули за позитивно поведение“

   При повишен интерес премина организиранията на образователен семинар от д-р Айше Реджеб, директор на отдел „Образование и култура“ при Община Лозница по проекта „Компенсиращи модели и подкрепа за децата и учениците от град Лозница при образователна интеграция и превенция на вторична сегрегация“. Детска градина „Веселие“ с директор Маргарита Чопакова домакинства работната среща с педагогически специалисти от Община Лозница, работещи в сферата на предучилищното образование. Гост на образователното събитие беше д-р Надие Карагьозова – секретар на кубратската местната комисия и автор на приложението от игри, като превенция срещу проявите на агресия у малките.
   Срещата премина в две части. В първата част пред децата от голямата възрастова група беше разиграна педагогическа ситуация, в която активни участници бяха самите деца. С една от игрите „Чифт обувки“, включени в практическото помагало, д-р Карагьозова демонстрира пред педагозите как една игрова ситуация може да даде богата и разнообразна информация на учителя по отношение на самите децата – доколко познават емоциите и чувствата, какви избори могат да правят, когато трябва да окажат помощ или да изберат другар за игра, по какви признаци се водят децата, когато правят избори и най-вече каква е връзката между чувствата и проявите на агресия.
   Втората част на срещата очерта активна дискусия, в която педагозите споделиха не само впечатленията си от първата част, но и споделиха дългогодишните се практически наблюдения по отношение на детската агресивност. В края на дискусията всички бяха единодушни, че във възпитанието и обучението на децата, семейството трябва да бъде активен партньор и съмишленик и че още в ранна детска възраст трябва да се провеждат превантивни срещи, които да снижат проявите на агресия посредством запознаване на малките с начините, които повишават дружелюбността в детската група и създават общност, в която водещи ценности са уважение, обич, приятелство, взаимопомощ и др.
   „Колеги, благодаря за поканата и така полезната и практична среща. Поставянето на проблеми, чувствителни теми в една широка дискусия, в която може да се чуе различна гледна точка е от изключителна важност, защото лесно се очертава рамката на слабите и силните страни на даден проблем. Това дава възможност на ръководството да постави нови акценти там, където е необходимо и предизвикателство на самия педагог да работи по нов педагогически казус“, каза в края на срещата гостът на събитието д-р Карагьозова.
   Директорът на детското заведение Маргарита Чопакова сподели, че тези срещи, в които практическата насоченост е правилно балансирана с теоретичната, носят по големи ползи за всички работещи и благодари за интересната лектория.

   МКБППМН-Кубрат

 

 

 

Лознишка детска градина дискутира образователния продукт „Усмивко и Сърдитко“ Лознишка детска градина дискутира образователния продукт „Усмивко и Сърдитко“ Лознишка детска градина дискутира образователния продукт „Усмивко и Сърдитко“
Лознишка детска градина дискутира образователния продукт „Усмивко и Сърдитко“ Лознишка детска градина дискутира образователния продукт „Усмивко и Сърдитко“ Лознишка детска градина дискутира образователния продукт „Усмивко и Сърдитко“

Назад