ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД - РАЗГРАД, МАНДАТ 2023 Г. – 2026 Г.

Протокол № 3 / 11.08.2022 г. от проведено заседание на временната комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд - Разград за мандат 2023-2026 г. Версия за Adobe Reader
Доклад от 11.08.2022 г. на временната комисия за откриване и провеждане на процедура за определяне на съдебни заседатели към Окръжен съд - Разград за мандат 2023-2026 г. Версия за Adobe Reader

График за изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Разград, мандат 2023 г. - 2026 г.

Изслушването на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Разград, мандат 2023 г. - 2026 г., ще се проведе на 11.08.2022 г. /четвъртък/, от 15:00 часа в стая № 18 в сградата на Община Кубрат, находяща се в гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I“ № 1.


Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд - Разград, мандат 2023 г. – 2026 г.

1. Снежана Москова Версия за Adobe Reader
2. Пенка Йорданова Версия за Adobe Reader
3. Елис Софта Версия за Adobe Reader
4. Юзджан Алиев Версия за Adobe Reader

 

Дата на публикуване: 27.07.2022 г.

 

Назад