Вакантни длъжности за войници и резервисти в Българската армия

   Със заповеди № ОХ-847 / 12.12.2012 г. и № ОХ-889 / 21.12.2012 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за войници и резервисти в Българската армия.
   За справки - Марин Денев, тел. (0848) 73337.

 

 

Заповед № ОХ-847/12.12.2012 г. на министъра на отбраната на Република България за вакантни длъжности за офицери и сержанти от Военомедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Версия за Acrobat Reader
Заповед № ОХ-889/21.12.2012 г. на министъра на отбраната на Република България за вакантни длъжности във военни формирования на видовете въоръжени сили за приемане на служба в доброволния резерв и определяне на условията и реда за провеждане на конкурси за приемане на служба в доброволния резерв. Версия за Acrobat Reader

 

Назад