Предстоящо третиране срещу комари

   В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности ще се проведе наземна обработка срещу комари, както следва:
   • 26.07.2021 г. - с. Медовене - от 21:00 до 21:30 часа - Екип 1 и Екип 2
   • 26.07.2021 г. - Кубрат от 21:45 до 23:30 часа - Екип 1 и Екип 2
   • 26.07.2021 г. - с. Каменово - от 00:00 до 00:30 часа - Екип 1
   • 26.07.2021 г. - с. Равно - от 00:40 до 01:15 часа - Екип 1
   • 26.07.2021 г. - с. Беловец - от 01:30 до 02:00 часа - Екип 2
   • 26.07.2021 г. - с. Сеслав - от 02.30 до 03:15 часа - Екип 2
   • 27.07.2021 г. - с. Севар - от 21:00 до 21:30 часа - Екип 1 и Екип1
   • 27.07.2021 г. - с. Мъдрево - от 21:45 до 22:20 часа - Екип 1
   • 27.07.2021 г. - с. Тертер - от 22:40 до 23:20 часа - Екип 1
   • 27.07.2021 г. - с. Бисерци - от 21:50 до 22:30 часа - Екип 2
   • 27.07.2021 г. - с. Божурово - от 22:45 до 23:30 часа - Екип 2
   • 27.07.2021 г. - с. Звънарци - от 23:50 до 00:30 часа - Екип 2
   • 27.07.2021 г. - с. Юпер - от 00:45 до 01:30 часа - Екип 2
   • 27.07.2021 г. - с. Горичево - от 00:50 до 01:30 часа - Екип 1
   • 27.07.2021 г. - с. Точилари - от 01:45 до 02:20 часа - Екип 1
   • 27.07.2021 г. - с. Задруга - от 02:40 до 03:20 часа - Екип 1
   • 27.07.2021 г. - с. Савин - от 02:15 до 03:00 часа - Екип 2

   * Екип 1 - Марио Лазаров
   * Екип 2 - Филиян Чолаков

 

Назад