МКБППМН - Кубрат с грамоти за педагози от СУ „Христо Ботев“ - Кубрат за постигнати високи образователни резултати от НВО

   Сред добрите новини миналата седмица, се нареди и една свързана с най-голямото средно училище в района дни след като бяха оповестени резултатите от НВО. Възпитаниците на школото показа завидни успехи по английски и български език, които се вписаха добре в националната образователна мозайка. Подобни изненади винаги се приемат с радост и гордост, както от учениците така и от техните учители, и родители. Когато тези резултати се отчитат в края на една почти едногодишна онлайн Професионалистите Каролина Иванова (учител по английски език) и Петя Димитрова (учител по български език и литература) бяха удостоени с приза „Вдъхновяващ учител“ от МКБППМН-Кубрат, която изповядва идеите на позитивната педагогика и вярва, че взаимното вдъхновяващо сътрудничество учител-ученик винаги води до дълготрайни резултати, които повишават мотивацията за учене и творчество.
   Грамотите бяха предоставени от секретаря на комисията д-р Надие Карагьозова на директора на училището Росица Христова, тъй като двете педагожки са в заслужен летен отдих.

   МКБППМН-Кубрат

 

 

 

МКБППМН - Кубрат с грамоти за педагози от СУ „Христо Ботев“ - Кубрат

Назад