Съобщение от Военен отчет гр. Кубрат

   Със заповед № ОХ-188 / 10.03.2021 г. на министъра на отбраната на Република България, заповед З-РД-204 / 18.03.2021 г. и обява с №3СВ-1893 / 16.03.2021 г. на командира на Сухопътните войски са обявени 195 (сто деветдесет и пет) войнишки длъжности, които следва да заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища.
   За повече информация: Офис за военен отчет - Община Кубрат, ул. ”Княз Борис I” №1, етаж 2, стая №23; Военно Окръжие II степен - Разград, бул. ”Априлско въстание” №19.   Със заповед № ОХ-280 / 01.04.2021 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на 40 (четиридесет) войнишки длъжности във военно формирование 28860 - Горна Малина, от състава на
   Съвместното командване на силите, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, съгласно Приложение № 1.
   Съгласно горепосочената заповед, командирът на военно формирование 28860 - Горна Малина е определен за длъжностно лице, отговорно за провеждане на конкурса.
   За повече информация: Офис за военен отчет - Община Кубрат, ул. ”Княз Борис I” №1, етаж 2, стая №23; Военно Окръжие II степен - Разград, бул. ”Априлско въстание” №19.

 

 

Обява за издадена заповед № ОХ-188/10.03.2021 г. на МО на Р България Версия за Acrobat Reader
Обява за издадена заповед № ОХ-280/01.04.2021 г. на МО на Р България Версия за Acrobat Reader

 

Назад