Съобщение от Военен отчет гр. Кубрат

   Със заповед №ОХ-870/21.10.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 18 /осемнадесет/ вакантни длъжности в Стационарната комуникационна и информационна система – гарнизони София и Сливен, за приемане на военна служба на лица, завършили средни или висши училища в страната и чужбина. Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурс. Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 141 от ЗОВС.
   Допълнителна информация може да получите в офисите за военен отчет в Общините или на тел. 089 781 81 09.

 

 

Обява за издадена заповед № ОХ-870/21.10.2020 г. на МО на Р България Версия за Acrobat Reader

 

Назад