Община Кубрат осигури работа за младежи

   Община Кубрат осигури работа на 29-ма младежи до 29-годишна възраст. Това се случи днес в Заседателната зала на общинската администрация в Кубрат в присъствието на кмета Алкин Неби и неговия екип.
   Сред присъстващите на подписването на договорните отношения бяха председателят на Общинския съвет Хюсеин Юмеров, заместник-кметовете Женифер Пойраз и Мирослав Йорданов и кметове на кметства. Осигуряването на заетостта за младите хора се осъществява по проект "Нова възможност за младежка заетост" по приоритетна ос 1 – "Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014 – 2020).
   Към общинската администрация ще бъдат назначени трима човека с висше образование – икономист, инженер и юрист. 23-ма ще са работниците по поддръжка, които ще бъдат по разпределение в населените места на общината. По кметства ще бъдат разпределени и други трима общи работници. "Община Кубрат положи големи усилия в тази насока и спечелихме този проект, който е много важен в особеното положение, което се намира страната. Благодарение на кметовете по населените места, благодарение на общинската администрация проектът се осъществи. Живот и здраве ще положим усилия той да бъде удължен, защото е ценен", посочи кметът на Кубрат и допълни, че желанието при младите хора трябва да е водещо, защото общината се нуждае именно от млади и интелигенти хора, послание, което неведнъж е заявявано от общинското ръководство.
   Срокът на заетостта на назначените лица към бюрото на труда ще е шест месеца, като допълнително общината ще осигури още един месец по устойчивост на проекта. Присъстващите изказаха благодарности към Община Кубрат и приветстваха реализацията на проекта с аплодисменти.

 

 

 

Община Кубрат осигури работа за младежи Община Кубрат осигури работа за младежи Община Кубрат осигури работа за младежи

Назад