Клуб „Училищен хор” – с. Бисерци

   В периода февруари – август 2012 год. 16 ученици от ОУ „Н. Й. Вапцаров” – с. Бисерци участваха в клуб „Училищен хор” по Европейския проект „Успех”. Под ръководството на Гюляй Сеидова те изучаваха любими детски песни.
   Големи представителни изяви хорът имаше на 24 май и на закриването на учебната година в читалище „Ст. Караджа” – с. Бисерци. Хористите, облечени в специално ушити костюми, представиха 12 разнородни по сложност и тематика песни, с които зарадваха родители, гости и бяха силно аплодирани от присъстващите.
   За успешната им дейност и положения труд бяха наградени от училищното ръководство с екскурзия на 20 юни до Русе, където посетиха исторически забележителности.
   Изявата на хора ще продължи и през учебната 2012 – 2013 година. Всички участници са доволни от дейността си и вече са подали заявления за участие в него.

 

 

 

Клуб „Училищен хор” – с. Бисерци Клуб „Училищен хор” – с. Бисерци Клуб „Училищен хор” – с. Бисерци

 

Назад