Образователно-информационна кампания за превенция на ранните бракове

   МКБППМН-Кубрат, стартира на 14 октомври 2019 год., образователно-информационната кампания по теми, които са чувствителни и налагат постоянна превенция и информираност. Сред тях е и темата за ранните бракове. Проблемът с ранните бракове и беше дискутиран с учениците от 8 „а“ и 8 „б“ на Професионалната гимназия в Кубрат в часа на класа. Лектор по темата беше д-р Надие Карагьозова - секретар на МКБППМН-Кубрат, която от години подпомага методически класните ръководители на новоприетите ученици. С въпроси – какво знаят по темата, дали приемат това за нормално, какви са последствията от ранните бракове, познават ли техни връстници, които са напуснали училище, за да създадат семейство, приемат ли раждането на деца, без да са готови да станат отговорни родители - секретарят на комисията зададе интерактивната форма, за да поддържа вниманието и активността на учениците.
   Темата ще бъде разширявана през учебната година, като в нея се предвиждат да вземат участие и родители, които ще бъдат ангажирани по училищния проект „Подкрепа за успех“. Целта на този тип срещи и дискусии е да формира чувствителност и ангажира младите към заинтересованост и съпричастност към наболели теми.
   С акцент върху последиците от ранните бракове, приключи лекторията по темата. „От една страна, в много от случаите традицията на ранните бракове е причина за ниското образование на много момичета и момчета. Тя обрича младежи и девойки на невъзможност за развитие и осигуряване на добър стандарт и реализация в живота на по-късен етап. От друга страна, ниското образование или липсата на професия, обрича подобни семейства на трайна безработица, на ниски доходи, а това води до по-ниско самочувствие и създаване на добър модел на семейство…“, маркира една малка част от последиците от ранните бракове пред ученици и педагози, д-р Н. Карагьозова.

   МКБППМН-Кубрат

 

 

 

Кампания за превенция на ранните бракове Кампания за превенция на ранните бракове

 

Назад