В Кубрат празнуваха Международния ден на възрастните хора

   С многолюдно тържество отбелязаха Международния ден на възрастните хора и пенсионерите от община Кубрат. Гости бяха временно изпълняващият длъжността кмет на общината Орхан Мехмед, излезлият в отпуск поради изборите общински кмет Алкин Неби, председателят на общинския съвет Хюсеин Юмеров, заместник-кметът Женифер Пойраз, завеждащият отдел "ПКСДТО" в общината Здравко Вутов, директорът на ОП "Социални грижи" Ахмед Камбер.
   Присъстваха много хора от третата възраст от 10 клуба на пенсионерите в общината - 3 в Кубрат - "Лудогорие", "Здравец" и "Просвещение" и 7 в селата Бисерци, Беловец, Каменово, Медовене, Севар, Мъдрево и Юпер. Те бяха поздравени от Орхан Мехмед, Алкин Неби, Хюсеин Юмеров и Ахмед Камбер. С поздравление към присъстващите се обърна и Тодорка Чукова - председател на общинското ръководство на пенсионерите. Имаше още поздравителни адреси, грамоти и подаръци за клубовете. За доброто настроение на всички се погрижи оркестър "Славяни" към кубратското читалище.

 

 

 

В Кубрат празнуваха Международния ден на възрастните хора В Кубрат празнуваха Международния ден на възрастните хора В Кубрат празнуваха Международния ден на възрастните хора

 

Назад