Процедура за избор на финансова/кредитна институция във връзка с поемането на дългосрочен общински дълг

   Община Кубрат обявява Процедура за избор на финансова/кредитна институция във връзка с поемането на дългосрочен общински дълг с цел погасяване на задълженията на „ВиК Меден кладенец” ЕООД към „Енерго Про продажби” АД.

 

 

Документация Версия за WinZip

 

Назад