Концерт за 3 март в Кубрат

   По случай националния празник на България - 3 март в ритуалната зала на читалището в Кубрат се състоя празничен концерт. Присъстваха кметът на община Кубрат Алкин Неби, неговите заместници Женифер Пойраз и Орхан Мехмед, председателят на общинския съвет Хюсеин Юмеров, деца, ученици, граждани.
   Прозвучаха стихове за родината. Слово за празника произнесе историкът Атанаска Колева. С песни и танци се представиха самодейни колективи и индивидуални изпълнители към НЧ "Св. Св. Кирил и Методий - 1891" в Кубрат.

 

 

 

Концерт за 3 март в Кубрат Концерт за 3 март в Кубрат Концерт за 3 март в Кубрат
Концерт за 3 март в Кубрат Концерт за 3 март в Кубрат Концерт за 3 март в Кубрат

 

Назад