Поредна среща на ОИЦ – Разград в община Кубрат

   На 13 март в Ритуалната зала на Община Кубрат се проведе поредната информационна среща на ОИЦ–Разград на тема „Областен информационен център Разград - партньор на местната общност в община Кубрат в прилагането на Структурните и Кохезионния фондове на ЕС”.
   В събитието взеха участие зам. кметът на Общината Юзджан Алиев, който приветства участниците, председателят на Общинския съвет д-р Ибрахим Яхов, кметовете на селата Бисерци, Севар и Юпер, директорът на Дирекция „Социално подпомагане” Росица Калинова, ръководители и служители в общинска администрация, директорите на Дневен център за възрастни с увреждания - гр. Кубрат Танжу Фетта и Дом за стари хора - с. Тертер Метин Барзат, ръководителят на „Агробизнес център – Кубрат” Павлин Петров, Симеон Захариев - председател на РТПЗК Разград и др.
   Осъществяваните от ОИЦ-Разград дейности и услуги бяха представени от Юлиян Данаилов, управител на Центъра. Инициативите ще бъдат насочени към максимално широк кръг представители на местните общности на територията на област Разград, като акцентът е партньорство и сътрудничество с представителите на местните власти, бизнеса, неправитествения сектор и гражданите.
   Къде се намират област Разград и община Кубрат в прилагането на СКФ в периода 2007-2013 г. и възможностите за кандидатстване по оперативните програми през 2012 г. бяха представени от Емил Чанков и Бехидже Ахмедова, експерти в ОИЦ–Разград. Привлеченото финансиране по оперативните програми в община Кубрат към момента е повече от 2 млн. и 300 хил. лв.
   В последвалата дискусия бе изразено мнението, че местната общност трябва да се активизира за изготвяне и подаване на проектни предложения, както и в подготовката на плановите и програмни документи за новия програмен период 2014–2020 г. Изказани бяха становища, че е необходимо въвличането на бизнеса и неправителствения сектор в тези процеси. Общинската управа заяви готовност за съдействие при организиране и провеждане събитията на ОИЦ. Посочена бе ролята на локалните средства за масова информация за популяризиране на тези събития сред целевите групи.

 

 

 

Поредна среща на ОИЦ – Разград в община Кубрат Поредна среща на ОИЦ – Разград в община Кубрат Поредна среща на ОИЦ – Разград в община Кубрат
Поредна среща на ОИЦ – Разград в община Кубрат Поредна среща на ОИЦ – Разград в община Кубрат Поредна среща на ОИЦ – Разград в община Кубрат

 

Назад