Започва плащането на местните данъци и такси за 2012 г.

   От 1 март в община Кубрат започва кампанията за плащане на дължимите местни данъци и такси за 2012 г.
   Дължимите данък недвижими имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства се плащат на две равни вноски в следните срокове: от 01 март до 30 юни и до 30 октомври 2012 г. На предплатилите от 01 март до 30 април за цялата година се прави 5% отстъпка.
   Погасяването на данъчните задължения може да стане на касата за местни данъци и такси в ЦУИГ в сградата на Община Кубрат, в кметствата, с пощенски запис, както и по банков път.

 

Назад