50 години чества Професионалната гимназия в Кубрат

   В Кубрат тържествено бе отбелязан 50-годишния юбилей на Професионалната гимназия. Присъстваха заместник-кметът Орхан Мехмед, директорът на Дирекция "Специализирана администрация" към общината Стефан Калинов, началникът на отдел "ПКТО" Здравко Вутов, бивши директори и учители от гимназията, представители на училища и фирми от общината и Разград, ученици, учители, граждани.
   Представена бе презентация за 50-годишния път на гимназията. По решение на Министерството на народната просвета с Наредба № 8 през 1967 г. е открито Професионално техническо училище /ПТУ/ по облекло и дървообработване. С указ на Президиума на Народното събрание през 1969 г за патрон на училището е определен видния деец ген. инж. Васил Марков. През 1971-1972 учебна година училището става масово с прием на ученици от Разградски, Силистренски, Толбухински, Шуменски и Търговищки окръзи. През 1975 г. ПТУ става СПТУ, с прием на ученици само от Разградски окръг. Впоследствие се създава учебно-производствен комплекс /УПК/, откриват се нови специалности "Оператор на металорежещи машини" и "Машиностроене", а по-късно "Ресторантьор", "Сътрудник в малък и среден бизнес" и "Техник-растениевъд". От 2003 г. СПТУ "Васил Марков" става Професионална гимназия.
   Основател и първи директор е Сюлейман Исаев, удостоен посмъртно през 2011 г. със званието "Почетен гражданин на Кубрат".
   Имаше поздравления и поздравителни адреси от настоящия директор на училището Ивалинка Николова, Регионалния инспекторат по образование в Разград, бившия директор Весела Сярова, общинския кмет Алкин Неби и ПК "Наркооп" - Кубрат. На 9 ученици от гимназията бяха връчени членските книжки, с които те се приемат за членове на кооперацията. Във връзка с 50-годишнината Ивалинка Николова награди с грамоти настоящи учители в гимназията.
   Художествена програма изнесоха ученици от гимназията и СУ "Христо Ботев", както и от самодейци към НЧ "Св. св. Кирили Методий - 1891" в града. Накрая имаше изискан коктейл.

 

 

 

50 години чества Професионалната гимназия в Кубрат 50 години чества Професионалната гимназия в Кубрат

Назад