Приключи проектът за трайно безработни младежи от община Кубрат

   В Кубрат се проведе заключителна пресконференция по проекта „Активни младежи - устойчиво бъдеще за община Кубрат“. Бенефициент по него бе СНЦ „Агробизнесцентър - Кубрат“. Той бе финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020 г.“. Проектът бе осъществен с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд. Общият му бюджет бе 204 476,70 лв., а срокът на изпълнение 22 месеца.
   През двата курса на проекта преминаха 35 трайно безработни младежи от община Кубрат. Проектът предвиждаше активиране и интегриране на пазара на труда на младежи от 16 до 29-годишна възраст от общината, които не учат и не са в процес на обучение, не са включени в заетост при работодател и не са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“. След завършването на двата курса младежите бяха назначени с шестмесечни трудови договори с работодател община Кубрат.
   На заключителната пресконференция присъстваха кметът на община Кубрат Алкин Неби, неговите заместници Орхан Мехмед и Женифер Пойраз, председателят на общинския съвет Хюсеин Юмеров, представители на социални институции. Тя бе открита от Алкин Неби, а презентация направи ръководителят на проекта и на СНЦ „Агробизнесцентър - Кубрат“ Павлин Петров.

 

 

 

Приключи проектът за трайно безработни младежи от община Кубрат Приключи проектът за трайно безработни младежи от община Кубрат Приключи проектът за трайно безработни младежи от община Кубрат

Назад