С коледни срещи, богата превантивна програма, кръгли маси по значими теми и отличия от национални конкурси МКБППМН изпраща 2017 г.

   По традиция в празничния месец декември МКБППМН организира коледни срещи за деца в конфликт със закона преминали успешно през корекционно-възпитателна работа с обществен възпитател и за доброволците-участници в превантивните дейности на комисията през годината. Отиващата си 2017 година е наситена с много образователно-информационни кампании, срещи и интервюта със специалисти от различни области, участия в национални конкурси, изработване на информационни плакати, интерактивни срещи и уроци и др.
   През 2017 година 28 деца в конфликт със закона получиха емоционална и педагогическа помощ и подкрепа. Над 290 деца се включиха и взеха активно участие в организираните от местната комисия инициативи, сред които –„Превенция на престъпността, обществен ред и сигурност“, „Превенция сексуално рисково поведение“, „Превенция безопасно и щастливо лято“, „Да пазим децата на пътя“, „В конфликт със Закона“, „Конфликти в училищна среда и тяхното преодоляване“ и мн. др. Реализирани са общо 75 инициативи, сред които и много благотворителни или осъществена е превенция на агресията, враждебността и омразата чрез позитивни начинания.
   Силен акцент в методическата работа на МКБППМН е изданието „Малки стъпки-големи ползи“, което за кратко време спечели симпатиите на различни специалисти и родителската общност. Труд, която систематизира дългогодишни наблюдения и проучвания свързани с вълненията и тревогите на съвременните деца и техните семейства. По всяка реализирана идея и инициатива през годината има подробна информация, споделена на сайта на общината.
   Партньори на МКБППМН през годината бяха – ОД на МВР - Разград, РУП - Кубрат, ДЦВУ - Кубрат, „Кубратска гора“ ЕООД, ПГ - Кубрат, ЦПЛР - ОУО - Хасково, 125 СУ „Боян Пенев“ - София, ЦПЛР - ЦНТНТ - Разград, Нуршен Халилова - начален учител от СУ „Христо Ботев“, Милена Йорданова – общински съветник от БСП, кметство село Бисерци и родители, на които изказваме огромната си благодарност и признателност.
   Повишено внимание местната комисия получи от регионалните и националните медии, които отразиха иновативните идеи и инициативи на комисията през годината. Специална благодарност на вестник „Екип 7“ и Антония Кирилова, Галина Матева, вестник „Форум“, Радио Шумен, издателство „Образование“ - София, е-сайт „Национален форум моето дете 0-18 години“, изданията на МОН и др.
   Най- голямото доверие и активност през годината показаха отново доброволците към комисията обединени в Клуб „Емпатия“, децата включени в програма за допълнителна работа и техните родители.

   МКБППМН - Кубрат

 

 

 

С коледни срещи, богата превантивна програма и отличия от конкурси МКБППМН изпраща 2017 г. С коледни срещи, богата превантивна програма и отличия от конкурси МКБППМН изпраща 2017 г. С коледни срещи, богата превантивна програма и отличия от конкурси МКБППМН изпраща 2017 г.
С коледни срещи, богата превантивна програма и отличия от конкурси МКБППМН изпраща 2017 г. С коледни срещи, богата превантивна програма и отличия от конкурси МКБППМН изпраща 2017 г. С коледни срещи, богата превантивна програма и отличия от конкурси МКБППМН изпраща 2017 г.

Назад