Седмица на предприемачеството в ПГ - Кубрат

   За първи път Професионалната гимназия в Кубрат се включи в Седмицата на предприемачеството /13 - 17 ноември/. Тя преминава под егидата на „Джуниър Ачийвмънт“ - България, международна организация, работеща за утвърждаване на иновациите и обучение в предприемачество на младите хора.
   Първоначално в училището се проведе иновационен лагер. В него взеха участие три смесени отбола с ученици от 8 до 12 клас. Те разработиха проекти на тема: „Как искам да изглежда градът на моите мечти?“. Иновационният лагер бе открит в 08.00 ч. и продължи до 12.00 ч. Участниците работиха на три работни места и направиха презентации. В тях бяха изведени основните проблеми на Кубрат - безработицата, чистотата на града, бездомните кучета и липсата на места за развлечения и техните бизнес решения по тях.
   След това те представиха своите презентации пред специално жури в състав: Хюсеин Юмеров - председател на общинския съвет, Здравко Вутов - завеждащ отдел „Просвета, култура и ТО“ към община Кубрат, Пенка Кирилова - представител на работодателите и Росица Христова - директор на СУ „Христо Ботев“. Тук бе и директорът на Професионалната гимназия Ивалинка Николова.
   В крайна сметка на първо място журито единодушно класира отбор № 2, в състав: Олчай Левенд - 8 кл., Станислава Димитрова - 9 кл., Йорданка Радомирова - 9 кл., Нурхаят Нурханова - 11 кл. и Сема Фикретова - 11 кл. Ръководители на отборите са преподавателките Иванка Иванова и Тюркян Мехмедова. Всички отбори получиха съответните грамоти, а участниците - предметни награди.

 

 

 

Седмица на предприемачеството в ПГ - Кубрат Седмица на предприемачеството в ПГ - Кубрат Седмица на предприемачеството в ПГ - Кубрат

Назад