Начало » Добре дошли в Кубрат » Административно-териториално у-во » Указ №3005 / 06.10.1987 г.

 

Указ №3005 / 06.10.1987 г.

Указ №3005 / 06.10.1987 г. за административно-териториални промени в страната

 

Обн., ДВ, бр. 78 от 09.10.1987 г., в сила от 09.10.1987 г., попр., бр. 3 от 12.01.1988 г.

 

Чл. 1. Извършва административно-териториални промени в страната, както следва:

 

Разградска област

 

...

 

12. Закрива Юперската община и присъединява включените в състава й населени места към Кубратската община.

 

...