Начало » Добре дошли в Кубрат » Географска характеристика » Климат

 

Климат

В климатично отношение районът се отнася към Лудогорско-Добруджанската подобласт на умерено-континенталната климатична област.

 

Характеризира се със студена зима, горещо лято, прохладна пролет и есен. Средномесечната януарска температура е -2.40 С, средномесечната юлска температура е 20.90 С, а средногодишната амплитуда достига 230 С. Във ветровия режим преобладават подчертано западните ветрове със средномесечна скорост от 2.0 м/сек до 2.8 м/сек, а в отделни кратки периоди скоростта достига до 3.2 м/сек. Средната относителна влажност на въздуха варира от 64% през август месец до 87% през месец декември.

 

Климатично райониране

Климатично райониране

 

Валежите са от дъжд и сняг. Годишната им сума е от 500 до 600 мм с максимуми през месеците май и юни, а минимумите през януари и февруари. Максималната снежна покривка е през януари от 112 см, а минималната през октомври от 2 см. Сезонното разпределение на валежите е неравномерно.

 

Климатична карта

Климатична карта