Начало » Електронни услуги » Пощенска кутия за предложения, сигнали, жалби и молби

 

Пощенска кутия за предложения, сигнали, жалби и молби

ВАЖНО: Този формуляр е с неофициален характер и няма доказателствена стойност!

 

 

До Кмета на община Кубрат

 

 
Моля, въведете Вашите данни:
Трите имена:
Адрес:
 
За контакти:
Телефон:
E-mail:
 
Относно:

 

Благодарим Ви!

 

За допълнителна информация: тел.: 0848 / 7 20 20; е-mail: kubrat@kubrat.org

 

На посочения от Вас телефон или е-mail адрес за контакт ще бъдете уведомени за резултата!