Начало » Общинска администрация » Структура и функции

 

Структура и функции

   Кмет на община Кубрат
   Заместник-кметове на община Кубрат
   Секретар на община Кубрат

 

 

 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване"

• Отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване"

• Отдел "Административно-правно и информационно обслужване"

 

Отдел "Бюджет, финанси, счетоводна дейност и ТРЗ"

 

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Дирекция "Специализирана администрация"

• Отдел "ТСУ, строителство и екология"

• Отдел "Местни данъци и такси"

• Отдел "Общинска собственост, обществени поръчки и икономически дейности"

• Отдел "Просвета, култура, социални дейности и техническо обслужване"

 

 

 

Структурна схема на общинската администрация в община Кубрат