Начало » Общински дейности » Регулация на транспорта

 

Регулация на транспорта

  Организация на движението на Централна градска част гр. Кубрат
  Разписания на автобусните линни в Община Кубрат
  Справка за предоставени средства за компенсиране на превозвачите на територията на общината за извършените от тях безплатни и по намалени цени превози през 2022 г.
  Справка за предоставени средства за компенсиране на превозвачите на територията на общината за извършените от тях безплатни и по намалени цени превози през 2021 г.
  Справка за предоставени средства за компенсиране на превозвачите на територията на общината за извършените от тях безплатни и по намалени цени превози през 2020 г.
  Справка за предоставени средства за компенсиране на превозвачите на територията на общината за извършените от тях безплатни и по намалени цени превози през 2019 г.
  Справка за предоставени средства за компенсиране на превозвачите на територията на общината за извършените от тях безплатни и по намалени цени превози през 2018 г.
  Справка за предоставени средства за компенсиране на превозвачите на територията на общината за извършените от тях безплатни и по намалени цени превози през 2017 г.

 

 

Община Кубрат е един от транспортните коридори между Турция и Румъния. Транспортът в общината е единствено шосеен. Има автобусни пътнически връзки с всички населени места в региона, както и с областите Разград, Силистра, Русе и Варна. Градът е транспортен възел, свързан с пътищата от Русе за Завет, Исперих и Шумен, както и от Тутракан за Разград, Попово и Габрово.

 

През общината минават следните транспортни артерии: път II-49 (Разград - Кубрат - Тутракан), който свързва общината с най-близката железопътна гара Просторно, и с водния транспорт (гр. Тутракан); път II-23 (Дулово - Исперих - Кубрат - Русе). който я свързва с останалите общини в града.