Начало » Общински дейности » Туризъм

 

Туризъм

Община Кубрат няма ярко изразен туристически потенциал. Нейният ресурс в това отношение е по-скоро свързан с възможности за развитие на отдиха на населението и на вътрешния туризъм.

 

За гостите на Кубрат представлява интерес близостта с атрактивни туристически дестинации - културно-исторически паметници и природни забележителности от национално и световно значение, част от които са под специална закрила - Историко-археологическият резерват Сборяново /под закрилата на ЮНЕСКО/, Археологическият резерват-музей Абритус /Разград/ и др.

 

На територията на общината има ловни райони с обща ловно-стопанска площ 11 345 ха. Съществуват отлични условия за изграждане на ловни туристически бази. Засега са създадени два ловни дома с подходяща леглова база за ловен туризъм.