Начало » Общински дейности » Социална политика » Услуги в общността

 

Услуги в общността

От 2003 г. съществуващите заведения за социални услуги преминаха на издръжка и ръководство на Общините.

 

За по-пълно задоволяване нуждите на населението от социални услуги Общинският съвет–Кубрат създаде специализирано поделение към Общината – ОП “Социални услуги”.

 

Чувствително се подобри обема и качеството на предоставяните социални услуги, както в специализираните заведения, така и в общността.

 

Домашният Социален Патронаж се преустрои изцяло. На местото на 5–те съществуващи кухни се преоборудваха 3 кухни майки, които предоставят питателна храна на над 250 самотни стари хора и лица с увреждания от 15 населени места.

 

По проекта на НСОРБ “Общините и неправителствени организации – заедно в грижите за възрастните хора”, “Развитие на гражданското общество” – 2001 ФАР БГ 010.03. Община Кубрат заедно с общините Троян и с. Руженци, Видинска област бе класирана за пилотна в резултат на което получихме компютърна система и кухненско оборудване на стойност 11 800 лв.

 

С предоставените от Общината 5 300 лв. и 1000 € по проекта се извърши ремонт и обзавеждане на кухните в Кубрат и Севар. Извършен е ремонт и обзавеждане на кухнята в с. Бисерци в предоставено за целта съществуваща сграда с помощта на проект пред МТСП Дирекция “Социално подпомагане” за 21 000 лв.

 

През 2007 г. Общинският съвет през създаде “Дневен Център за възрастни с увреждания”. За целта е предоставен етаж от 328 кв.м. застроена площ; Разработен е проект пред СИФ за 249 000 лв. от които 49 000 лв. са предоставени от бюджета на общината.

 

От три години нашите кадри в социалната дейност работят по съвместен проект с общините Омол - Кралство Швеция; Тюри – Република Естония и Кубрат – Република България “Заетост на лица с функционални увреждания” за 48 700 €. По този проект се преведоха три семинара във всяка участвуваща община и преминаха теоретическо и практическо обучение 4 наши социални работници, които успешно прилагат изучения чужд опит.

 

По програма СПОЗ на МТСП назначените 15 безработни за “Домашен помощник” обслужват по домовете 60 самотни пенсионери.

 

По програма АХУ са назначени 153 лични и социални асистенти, които обслужват 164 лица с 90 и над 90% с увреждания с чужда помощ.

 

В района на общината има 5 клуба на пенсионера, които се субсидират от местните приходи на общината.

 

Усилено работим за подобряване на околната среда за лесен достъп и подобряване живота и обслужването на хората с увреждания.:

• извършена е реконструкция на територията на 3 централни улици и около площад “Възраждане”;

• 25% от местата в ДСХ – Тертер е пригоден за хора с увреждания;

• всички новостроящи се сгради се строят според изискванията за лесен достъп на хора с увреждания.