Начало » Общински дейности » Култура » Читалища

 

Читалища

Kултурните процеси в общината се осъществяват чрез дейността на читалищата. Те вече десетилетия наред поддържат огъня на духовността в Кубрат и селата, като съхраняват народните традиции и обичаи, разпространяват духовните ценности и задоволяват културните потребности на населението.

 

В Кубрат и по-големите селища като Юпер, Бисерци, Севар и Беловец читалищата са се утвърдили като центрове за развитие на изворно и любителско творчество за български и турски народни песни и танци.

 

В последните години се определиха точно и приоритетите в областта на културата, а именно:

• създаване на значими прояви;

• подкрепа и развитие на читалищата и други НПО;

• разширяване на културните връзки на международно ниво.

 

В Общината действат 15 читалища, които развиват:

• културно–информационна и образователна дейност;

• богата художествено–творческа дейност;

• съхраняване на културно–историческото наследство;

• утвърждаване на традициите.

 

Обогатен е бибилиотечния фонд, който достигна до 129 948 тома, като за 2006 година са закупени 342 нови издания.

 

Увеличен е броя на читателите и посещенията на библиотеките значително спрямо 2003 година.

 

Изградени са 39 колектива за художествена самодейност, които обхващат 826 изпълнители на песни и танци.

 

През 2005 година 6 художествено–творчески колектива участваха в националния събор за народно творчество в Копривщица.

 

Възстановени са селищните празници във всички кметства.

 

През последния творчески сезон концертните изяви достигнаха до 126 броя с общо 25 200 зрители.