Начало » Общински дейности » Здравно обслужване

 

Здравно обслужване

Усилията на общинското ръководство са насочени към реализиране на структурните промени в здравеопазването, в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения.

 

Въвеждането на Здравно-осигурителната система и приложението на Закона за лечебните заведения определят здравната характеристика на населението на общината.

 

Здравеопазването в общината се осъществява от:

 

- “Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД гр. Кубрат – най-голямото здравно заведение оказващо медицинска помощ на населението на общината. Диагностично–лечебната дейност е на добро ниво. Болницата е оборудвана с модерни апаратура и медицинска техника. Болницата разполага със скенер, който съдейства за повишаване ефективността на болничното лечение.

 

МБАЛ гр. Кубрат МБАЛ гр. Кубрат МБАЛ гр. Кубрат
МБАЛ гр. Кубрат МБАЛ гр. Кубрат МБАЛ гр. Кубрат
МБАЛ гр. Кубрат МБАЛ гр. Кубрат МБАЛ гр. Кубрат

 

Общинската болница постепенно се превръща в лечебно заведение способно за издържи на високата конкуренция на свободния пазар за медицински услуги, където висококвалифицирани специалисти се грижат за здравето на пациентите от Кубратския медицински район.

 

- Филиал “Център за спешна неотложна медицинска помощ”

 

Община Кубрат участва в проекта на Световната банка за “Първична здравна помощ”.

 

Очакваният резултат от приложението на проекта е пълна децентрализация на медицинското обслужване на населението по селища, което включва и осъществяването на минимума медицински дейности включени в Пакета по населени места.