Начало » Общински дейности » Енергийна ефективност

 

Енергийна ефективност

  Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2020 – 2023 г.
  Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2016 – 2026 г.
  Общинска програма по енергийна ефективност за периода 2020 г. - 2025 г.
  Публикуван годишeн отчет за 2022 г. за изпълнение на плановете по чл. 12 от Закона за енергийната ефективност
  Публикуван годишeн отчет за 2021 г. за изпълнение на плановете по чл. 12 от Закона за енергийната ефективност
  Публикуван годишен отчет за 2021 г. за изпълнението на плановете по чл. 10 от Закона за енергията от възобновяеми източници.
  Публикуван годишeн отчет за 2020 г. за изпълнение на плановете по чл. 12 от Закона за енергийната ефективност
  Публикуван годишен отчет за 2020 г. за изпълнението на плановете по чл. 10 от Закона за енергията от възобновяеми източници.
  Публикуван годишeн отчет за 2019 г. за изпълнение на плановете по чл. 12 от Закона за енергийната ефективност
  Публикуван годишен отчет за 2019 г. за изпълнението на плановете по чл. 10 от Закона за енергията от възобновяеми източници.
  Публикуван годишeн отчет за 2018 г. за изпълнение на плановете по чл. 12 от Закона за енергийната ефективност
  Публикуван годишен отчет за 2018 г. за изпълнението на плановете по чл. 10 от Закона за енергията от възобновяеми източници.
  Публикуван годишeн отчет за 2017 г. за изпълнение на плановете по чл. 12 от Закона за енергийната ефективност
  Публикуван годишен отчет за 2017 г. за изпълнението на плановете по чл. 10 от Закона за енергията от възобновяеми източници.