Заседания

 

Дневен ред на предстоящата сесия на Общинския съвет - Кубрат на 22.12.2020 г., публ. на 15.12.2020 г. Версия за Acrobat Reader

 

Заседания на постоянните комисии към Общинския съвет – Кубрат
21.12.2020 г., 13:30 ч. Комисия по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси
21.12.2020 г., 15:30 ч. Комисия по координация и управление на стопанските дейности, общинска собственост и екология
21.12.2020 г., 13:30 ч. Комисия по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания
21.12.2020 г., 15:30 ч. Комисия по законност, етика, обществен ред и местно самоуправление