Заседания

 

Дневен ред на предстоящата сесия на Общинския съвет - Кубрат на 27.05.2020 г., публ. на 20.05.2020 г. Версия за Acrobat Reader

 

Заседания на постоянните комисии към Общинския съвет – Кубрат
26.05.2020 г., 13:00 ч. Комисия по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси
26.05.2020 г., 14:00 ч. Комисия по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания
26.05.2020 г., 15:00 ч. Комисия по координация и управление на стопанските дейности, общинска собственост и екология
26.05.2020 г., 16:00 ч. Комисия по законност, етика, обществен ред и местно самоуправление