Начало » Общински справочник » Търгове и конкурси

 

Търгове и конкурси

 

Справки за обявени конкурси от Община Кубрат по реда на ЗОП и НВМОП

 

Държавен вестник
Агенция по обществени поръчки

 

 

 

Заповед № 365 / 18.06.2020 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински имот в с. Сеслав, представляващ сграда - водна кула с № 110 със застроена площ 35,34 кв.м. Версия за Adobe Reader
Заповед № 319 / 22.05.2020 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг, с явно наддаване за продажба на общински имоти в гр. Кубрат, с. Мъдрево, с. Сеслав и с. Точилари. Версия за Adobe Reader
Заповед № 318 / 22.05.2020 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг, с явно наддаване за продажба на имоти от общинския поземлен фонд в гр. Кубрат, местност „Старата чешма“. Версия за Adobe Reader
Заповед № 317 / 22.05.2020 г. на кмета на Община Кубрат относно публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ за създаване на трайни насаждения за срок от 10 (десет) години. Версия за Adobe Reader
Заповед № 314 / 22.05.2020 г. на кмета на Община Кубрат относно открита процедура за отдаване под наем на маломерни имоти - ниви и лозя от общинския поземлен фонд, без търг или конкурс за една стопанска година (2020/2021), определени с Решение № 76 по Протокол № 6/29.04.2020 г. на Общински съвет - Кубрат. Версия за WinZip