Начало » Общински справочник » Търгове и конкурси

 

Търгове и конкурси

 

Справки за обявени конкурси от Община Кубрат по реда на ЗОП и НВМОП

 

Държавен вестник
Агенция по обществени поръчки

 

 

 

Заповед № 435 / 27.05.2019 г. на кмета на община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти от общинския поземлен фонд в гр. Кубрат, местност „Старата чешма“. Версия за Adobe Reader
Заповед № 288 / 22.04.2019 г. на кмета на община Кубрат относно процедура за отдаване под наем на маломерни имоти-ниви и лозя от общинския поземлен фонд, без търг или конкурс за една стопанска година 2019 / 2020 г. Версия за WinZip
Заповед № 287 / 22.04.2019 г. на кмета на община Кубрат относно публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ в с. Беловец за създаване на трайни насаждения за срок от десет години. Версия за WinZip
Заповед № 286 / 22.04.2019 г. на кмета на община Кубрат относно публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ в гр. Кубрат за създаване на трайни насаждения за срок от десет години. Версия за WinZip
Заповед № 283 / 22.04.2019 г. на кмета на община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти от общинския поземлен фонд. Версия за Adobe Reader
Заповед № 282 / 22.04.2019 г. на кмета на община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в с. Беловец, с. Божурово, с. Горичево, с. Задруга и с. Тертер. Версия за Adobe Reader
Заповед № 281 / 22.04.2019 г. на кмета на община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти от общинския поземлен фонд в гр. Кубрат, местност „Старата чешма“. Версия за Adobe Reader
Заповед № 251 / 05.04.2019 г. на кмета на община Кубрат относно относно публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) година на самостоятелен обект с ид. 40422.505.1668.1.92 с площ 43.20 кв.м., представляващ гараж разположен в сграда с ид. 40422.505.1668.1 по КК и КР на гр. Кубрат. Версия за Adobe Reader
Обява за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2019 / 2020 г. Версия за WinZip