Начало » Общински справочник » Търгове и конкурси

 

Търгове и конкурси

 

Справки за обявени конкурси от Община Кубрат по реда на ЗОП и НВМОП

 

Държавен вестник
Агенция по обществени поръчки

 

 

 

Заповед № 617 / 01.08.2018 г. на кмета на община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част от имот частна общинска собственост в с. Каменово. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 383 / 29.05.2018 г. на кмета на община Кубрат относно търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на свободни земеделки земи от ОПФ, считано от стопанската 2018/2019 година. Версия за WinZip
Заповед № 287 / 25.04.2018 г. на кмета на община Кубрат относно открита процедура за отдаване под наем на маломерни имоти и лозя от общинския поземлен фонд, без търг или конкурс за една стопанска година (2018 / 2019). Версия за WinZip
Заповед № 284 / 25.04.2018 г. на кмета на община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти от общинския поземлен фонд с НТП: нива и широколистна гора. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 241 / 29.03.2018 г. на кмета на община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) година на самостоятелен обект - гараж, находящ се в гр. Кубрат. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 153 / 13.02.2018 г. на кмета на община Кубрат относно публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти от общинския горски фонд с НТП: широколистна гора. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 147 / 12.02.2018 г. на кмета на община Кубрат относно публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част от имот частна общинска собственост в с. Каменово. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 153 / 13.02.2018 г. на кмета на община Кубрат относно публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти от общинския горски фонд с НТП: широколистна гора. Версия за Acrobat Reader
Решение № 353 / 20.12.2017 г. на Общински съвет - Кубрат за откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на общински нежилищен имот за стопански цели в с. Юпер. Версия за Acrobat Reader
Заповед № 48 / 15.01.2018 г. на кмета на община Кубрат за определяне на имоти с начин на трайно ползване – полски пътища, които ще бъдат предоставени на ползватели, участващи в споразумения за създаване на масиви в землищата на територията на община Кубрат за стопанската 2017/2018 год. Версия за WinZip
Заповед № 13 / 04.01.2018 г. на кмета на община Кубрат относно публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти от общинския горски фонд с НТП: широколистна гора. Версия за Acrobat Reader