Начало » Общински справочник » Търгове и конкурси

 

Търгове и конкурси

 

Справки за обявени конкурси от Община Кубрат по реда на ЗОП и НВМОП

 

Държавен вестник
Агенция по обществени поръчки

 

 

 

Заповед № 736 / 16.08.2019 г. на кмета на Община Кубрат относно процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години за земеделско ползване на незастроени места в урбанизираните територии на Община Кубрат, считано от стопанската 2019 / 2020 г. Версия за Adobe Reader
Заповед № 681 / 29.07.2019 г. на кмета на Община Кубрат относно процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от ОПФ за срок от пет години, считано от стопанската 2019 / 2020 г. Версия за Adobe Reader
Заповед № 651 / 17.07.2019 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в урбанизираните територии на населени места в община Кубрат. Версия за Adobe Reader
Заповед № 650 / 17.07.2019 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти от общинския горски фонд по КК на гр. Кубрат, с. Беловец, с. Савин и с. Севар. Версия за Adobe Reader
Заповед № 542 / 20.06.2019 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти от общинския поземлен фонд в гр. Кубрат, местност „Старата чешма“. Версия за Adobe Reader
Заповед № 435 / 27.05.2019 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти от общинския поземлен фонд в гр. Кубрат, местност „Старата чешма“. Версия за Adobe Reader