Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки след 14.04.2016 г. » Процедура номер 2018-011

 

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Кубрат, по обособени позиции: № 1 „Зърнени храни и храни на зърнена основа“; № 2 „Мляко, млечни продукти, масла и мазнини“; № 3 „Захар и захарни изделия“; № 4 „Месо и месни продукти“; № 5 „Риба и рибни продукти“; № 6 „Яйца и яйчни продукти“; № 7 „Варива“; № 8 „Зеленчуци, плодове, картофи и кореноплодни“; № 9 „Подправки“; № 10 „Безалкохолни напитки“; № 11 „Консерви“; № 12 „Други““

 

Решение Версия за Acrobat Reader
Обявление Версия за Acrobat Reader
Документация Версия за Acrobat Reader
Методика за оценка на офертите Версия за Acrobat Reader
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Образeц №1 - Опис на представени документи Версия за Microsoft Word
Образeц №2 - ЕЕДОП Версия за Microsoft Word
Образeц №3 - Техническо предложение Версия за Microsoft Word
Образeц №4 - Ценово предложение Версия за Microsoft Word
КСС - Образци №№4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 и 4.12 Версия за WinZip
Проектодоговор Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 02.07.2018 г., 14:28 ч., Номер: 2018-011
Уникален номер в регистъра на АОП: 00803-2018-0007
Решение №615 / 30.07.2018 г. за прекратяване на процедурата - публ. на 30.07.2018 г., 17:06 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявление за възложена поръчка - публикуван на 22.08.2018 г., 07:57 ч. Версия за Adobe Reader
Процедурата е прекратена!