Начало » Електронни услуги

 

Електронни услуги

Електронни административни услуги с електронен подпис
Виртуално деловодство
Електронна справка за местни данъци и такси
Образци на заявления /формуляри/ за видовете административни услуги:
  Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
  Правни и административно-технически услуги
  Търговия, туризъм, транспорт
  Селско стопанство и екология
  Зелена система
  Местни данъци и такси
  Социални дейности
  Кадастър
  Контрол по строителството
  Реклама
  Общинска собственост и жилищна политика
  Аграрна политика и земеползване
Записване за приемните дни в Община Кубрат
Заявление за достъп до обществена информация
Пощенска кутия за предложения, сигнали, жалби и молби
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
Електронни услуги на НАП
Плащане на такса смет и данък сгради
Подаване на сигнали за нередности