Начало » Общински дейности » Екология

 

Екология

Горещ телефон

 

Всеки гражданин може свободно да подава сигнал за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците на електронната поща kubrat@kubrat.bg, както и на телефони: 087 991 81 09 - старши инспектор „ППООР“ и 0848 7 24 59 - оперативни дежурни на Общински съвет за сигурност към Община Кубрат.

Мненията ви ще бъдат разгледани от експертите на Община Кубрат и своевременно ще се създаде съответната организация за действие.

Ако желаете да получите отговор е необходимо да посочите име, адрес, телефон или e-mail.

Анонимни сигнали няма да се приемат.

 

 

  Програми и наредби
  Проект “Зеленото богатство на Кубрат”
  Проект “Чисти реки за чисти морета”
  Проект “Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І”
  Обявления
  Отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда на територията на Община Кубрат през 2015 година
  Отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда на територията на Община Кубрат през 2016 година
  Отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда на територията на Община Кубрат през 2017 година
  Отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда на територията на Община Кубрат през 2018 година
  Информационна брошура „Живея в чиста община!”